Palvelut

Toimeksiantopohjainen pakkaaminen

Toimeksiantopohjainen pakkaaminen säästää asiakkaan resursseja tuotekehitykseen ja markkinointiin. Monipuolinen toiminta edellyttää, että olemme selvillä erilaisten pakkausmateriaalien ominaisuuksista ja niiden kehittämisestä. Asiakkaamme saavat kokemusperäistä tietoa erityyppisten pakkausten ja pakkausmateriaalien toimivuudesta kussakin pakkaustapahtumassa. Yhteistyö asiakkaan ja yrityksemme välillä onkin usein mielipiteiden vaihtoa ja parhaimman lopputuloksen etsimistä.
Etsi